Achizitii Publice

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES, în calitate de autoritate contractantă, vă invita sa participati la achiziţia directă pentru: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES, în calitate de autoritate contractantă, vă invita sa participati la achiziţia directă pentru: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

CPV: 45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

 

Obiectul achizitiei: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

Descrirea lucrarilor: se regaseste in Caietul de sarcini nr. 3124/15.10.2019.

Sursa de finantare a contractului de executie care urmeaza a fi atribuit: buget local

Limba de redactare a ofertei: limba romana

    Perioda de valabilitate a ofertelor: 30 de zile fata de data limita de depunere a acestora

Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Criteriu de atribuire al contractului: pretul cel mai scazut 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de: 45030,79 lei fara TVA, respectiv 53586,64 TVA inclus..

Termenul limita de executie a lucrarilor 30 zile

Ofertantii interesati de achizitie isi vor posta oferta pe site-ul http://www.e-licitatie.ro, in   Catalogul electronic si va cuprinde urmatoarele:

– Pretul de catalog, care va fi pretul/lucrare/buc., fara TVA

Denumirea lucrarilor: “Lucrari de reparatii la imobilul situate in Municipiul Sebes, str. Stefan cel Mare, nr. 1”

Codul CPV: 45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

Numele si adresa ofertantului:

Descrierea lucrarilor: Se va mentiona ca vor fi respectate cerintele din Caietul de sarcini

Conditii de executie a lucrarilor: Conform Contract

Conditii de plata: Conform Contract

 

Data limita de postare a ofertei in SICAP – Catalogul electronic- este  08.11.2019 ora 16.00

 

Documentele se pot descarca de aici:

admin

Comenteaza

da click aici pentru a comenta

Adresa ta de email nu va fi publicată.