AVIZIER

BURSE

An scolar 2023-2024

Burse 2023-2024

Precizari aplicare metodologie burse_21_11_2023 _ descarca

La Liceul Tehnologic Sebeș se vor acorda burse conform Ordinului 6238 din 08.09.2023.

Adresa ME-precizari burse

Adresa ME-precizari burse (1)

Cereri bursa:

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE MERIT _ descarca

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE _ descarca

CERERE Programul național de protecție socială “Bursa profesională” _ CerereBursaProfMinor _ descarca

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI PENTRU MAMELE MINORE _ descarca

CERERE Programul național de protecție socială “Bursa profesională”_ CerereBursaProfMajor _ descarca

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ _ descarca

Se aplica PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Acordarea burselor şcolare și profesionale cod PO-96.07 Ediţia I, Revizia 5.

An scolar 2022-2023

PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ
„BANI DE LICEU” – An şcolar 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, conform legislației în vigoare.

Actele normative care reglementează desfășurarea acestui program se regăsesc pe site-ul ministerului la adresa http://banideliceu.edu.ro/ 

Calendarul de desfășurare a programului național de protecție socială „Bani de liceu” este următorul, potrivit ordinului 3.125 din 4 februarie 2019:
  • Depunerea cererilor: 15 septembrie – 25 septembrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii: 26 septembrie – 15 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 25 septembrie – 16 octombrie;
  • Afișarea pe internet a listei beneficiarilor: 17 octombrie;
  • Depunerea contestațiilor: 18 octombrie – 21 octombrie;
  • Rezolvarea contestațiilor: 22 octombrie – 25 octombrie;

ACTE NECESARE:

1. CERERE TIP (de la secretariat sau de pe site-ul colegiului) se completează şi se înregistrează la secretariat în perioada 15 SEPTEMBRIE – 25 SEPTEMBRIE 2022 (nu se completează venitul);
2. Declaraţie COMPONENŢA familiei şi OCUPAŢIA fiecărui membru;
3. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate, cu menţiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care semnează atât dirigintele cât şi elevul);
4. Adeverinţă în original cu VENITUL BRUT LUNAR realizat de fiecare membru al familiei (unde e cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2022 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;
5. Talon de şomaj / talon de pensie / talon de pensie alimentară ( unde este cazul );
6. Copie după certificatul de deces şi copie după taloanele cu pensia de urmaş (în cazul copiilor orfani)
7. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele majore din familie care nu au realizat venit pe lunile respective (cu excepţia studenţilor);

8. Adeverinţă venit agricol de la Primărie în care să se precizeze ( dacă există ) venitul agricol anual sau lunar pe familie sau membru de familie (indiferent daca are sau nu venit);
9. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2022);
10. Anchetă socială de la Primărie din care să rezulte veridicitatea declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei;
11. Certificatul medical – în cazul elevilor care suferă de una din bolile precizate în cerere;
12. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul absenţelor nemotivate acumulate de elev în anul şcolar 2021-2022;
13. Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi (fraţi ai elevului care solicită bani de liceu).

OBSERVAŢII:
– VENITUL MEDIU BRUT LUNAR pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni să nu depăşească 500 lei;
– Nu se consideră venituri:
o Alocaţia de stat, alocaţia suplimentară,
o Bursele şcolare şi universitare;
o Ajutorul de şomaj şi ajutorul social privind venitul minim garantat;
– Familia înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copiii;
– DE CORECTITUDINEA ACTELOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI ESTE RESPONSABIL PĂRINTELE ŞI ELEVUL;
– Termenul limită de depunere a dosarului tip PLIC cu actele necesare este 6 octombrie 2022
( pe coperta dosarului să fie trecut şi numărul de telefon al elevului / părintelui)

Burse 2022-2023

La Liceul Tehnologic Sebeș se vor acorda burse conform Ordinului 5379 din 07.09.2022, pentru fiecare categorie, după cum urmează:

Bursa de ajutor social

Bursa de ajutor social ocazional

Bursa de merit

Bursa de performanță

Bursa de studiu

An scolar 2021-2022

Ordin_30732022_burse_modif 5870

Ordonanta_5870_2021

Hot CL 31.01_Cuantum burse

Hg_bursa_profesionala_951_28_decembrie_2017