Revista liceului – ADOLESCENȚII MILENIULUI III

REVISTA LICEULUI – O PROVOCARE PENTRU INIȚIATIVĂ ȘI CREATIVITATE
ADOLESCENȚII MILENIULUI III

         Revista Liceului Tehnologic Sebeș – Adolescentii mileniului III – a apărut în 2001, fiind realizată de un grup de elevi entuziaști și talentaţi, coordonaţi de prof. Dahinten Mariana și Buda Ana Maria, un proiect având ca scop educarea tinerilor în spiritul libertăţii de exprimare a opiniilor, de a exersa propriul sistem de valori în acord cu cel exprimat de societate şi de a folosi eficient capacităţile de proiectare, execuţie, evaluare şi colaborare în munca în echipă, iar ca obiective: formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare prin utilizarea unui limbaj specializat, dezvoltarea interesului pentru o comunicare şi informare corectă, dezvoltarea spiritului critic faţă de situaţii, persoane şi evenimente din mediul şcolar, sprijinirea asigurării calităţii în învăţământul local, descoperirea şi dezvoltarea la elevii şcolii a talentului gazetăresc şi implicit a simţului estetic, o orientare şcolară şi profesională corectă, reală şi superioară calitativ, precum şi creşterea prestigiului şi a imaginii şcolii la nivelul comunităţii, dar şi la nivel zonal şi judeţean. În 2001 şi 2004, revista a obţinut locul I la etapa judeţeană a concursului de jurnalistică școlară.
• După un lung repaus în lumea tăcerii, Adolescenţii mileniului III revine timid la viață cu primul număr din anul școlar 2009-2010. Un colectiv redacțional, în mare parte, de «boboci», a încercat să culeagă crâmpeie de gânduri, de visuri, de suflet ce au luat, uneori timid și ezitant, forma cuvântului în paginile revistei.
• Fiind o revistă de tip caleidoscop, cuprinde o tematică vastă : creaţii în proză sau în versuri, recenzii de carte, interviuri, prezentarea altor activităţi extraşcolare ale şcolii, obiceiuri şi tradiţii locale, articole cu caracter ştiinţific sau articole semnate de cadre didactice, vizând diverse domenii.
• În 2011 și 2012 am obţinut premiul I la Expoziţia Natională „ANELISSE”, organizată de Asociaţia cultural-știinţifică Vasile Pogor din Iași, iar în 2014, premiul II.
• Tot în anul 2012, la secţiunea Revista liceului – univers al visurilor adolescentine din cadrul Simpozionului Internaţional „Tradiţional și modern în educaţie”, organizat de Liceul Teoretic Axente Sever din Mediaș, revista a obţinut premiul III, iar la același concurs, în 2013 – locul II și în 2014 – locul I.
• De asemenea, în 2013 am fost recompensaţi cu o menţiune la Simpozionul Concurs Naţional Marin Sorescu de la Râmnicu Vâlcea, organizat de Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, la secţiunea Reviste literare.

• În 30 august 2020 a obținut din nou premiul I la Expoziţia Natională „ANELISSE”, organizată de Asociaţia cultural-știinţifică Vasile Pogor din Iași.

• În  2021 a obținut din nou premiul I la Expoziţia Natională „ANELISSE”, organizată de Asociaţia cultural-știinţifică Vasile Pogor din Iași.

Numere de revista: