LICEUL TEHNOLOGIC SEBES, în calitate de autoritate contractantă, vă invita sa participati la achiziţia directă pentru: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES, în calitate de autoritate contractantă, vă invita sa participati la achiziţia directă pentru: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

CPV: 45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

 

Obiectul achizitiei: “Lucrari de reparatii la imobilul situat pe str.Stefan cel Mare, nr.1”

Descrirea lucrarilor: se regaseste in Caietul de sarcini nr. 3124/15.10.2019.

Sursa de finantare a contractului de executie care urmeaza a fi atribuit: buget local

Limba de redactare a ofertei: limba romana

    Perioda de valabilitate a ofertelor: 30 de zile fata de data limita de depunere a acestora

Pretul ofertei este ferm si va fi exprimat in lei, fara TVA.

Criteriu de atribuire al contractului: pretul cel mai scazut 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de: 45030,79 lei fara TVA, respectiv 53586,64 TVA inclus..

Termenul limita de executie a lucrarilor 30 zile

Ofertantii interesati de achizitie isi vor posta oferta pe site-ul http://www.e-licitatie.ro, in   Catalogul electronic si va cuprinde urmatoarele:

– Pretul de catalog, care va fi pretul/lucrare/buc., fara TVA

Denumirea lucrarilor: “Lucrari de reparatii la imobilul situate in Municipiul Sebes, str. Stefan cel Mare, nr. 1”

Codul CPV: 45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

Numele si adresa ofertantului:

Descrierea lucrarilor: Se va mentiona ca vor fi respectate cerintele din Caietul de sarcini

Conditii de executie a lucrarilor: Conform Contract

Conditii de plata: Conform Contract

 

Data limita de postare a ofertei in SICAP – Catalogul electronic- este  08.11.2019 ora 16.00

 

Documentele se pot descarca de aici:

SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI A FRUCTELOR

Preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Sebeș în cadrul  proiectului ”Săptămâna legumelor și a fructelor” au oferit în dar copiilor de la Centru zi “Maria Mirabela”Boz și de la Casa de tip familial „Sfântul Andrei” din Vingard, legume și fructe aduse de către părinții acestora la grădiniță.