DUAL

Învățământ dual

Promovare virtuală – link

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Învățământul dual:

Structura pregătirii de practică pentru învățământul dual

Pregătirea practică a elevilor se realizează în atelierele școlii și/sau la operatorul economic, conform clauzelor convenite în contractul de pregătire practică.

► Materiale-suport și informații utile (elaborate de direcția de profil din minister) :

► Rapoarte și analize

 Detalii suplimentarealegetidrumul.ro

Repartitia claselor 2020-2021

CLĂDIREA  A

 

SALA

AM

PM

1

12 A

P3B

2

11 B

P2A

3

LABORATOR
INFORMATICĂ

4

12 B

P3 C

5

11 C

P2 B

6

11 A

P3 A

7

12 C

P2 D

8

12 D

P3 D

9

11 D

P2 C

CLADIREA B

 

SALA

AM

PM

6

10 A

13 GS

28

10 B

P1 B

34

9 D

P1 D

43

9 B

P1 C

44

10 C

P1 E

47

9 C

12 GS

48

9 A

11 GS

53

10 D

P1 A

 

LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ

CLASE  AN  ŞCOLAR  2020 – 2021

Profesori diriginti

 

 

Nr.
crt.

Clasa

Profil / domeniu

Diriginte

1

9A

SERVICII / ECONOMIC

CIOROGAR LILIANA

2

9B

SERVICII / COMERȚ

BEBEȘELEA MIHAELA

3

9C

TEHNIC / ELECTRONICA AUTOMATIZARI

BUDOIU DORINA

4

9D

TEHNIC/ IND TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE

CIMPEAN DIDINA

5

P1A

SERVICII / COMERȚ

CIBU IOANA

6

P1B

TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

DREGHICIU NICOLETA

7

P1C

TEHNIC/MECANICĂ

KELLINGER MARCEL

8

P1D

TEHNIC/FABR. PRODUSELOR DIN LEMN

TARCIUC ION ADINA

8

P1E

TEHNIC/ IND TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE

MUNTIU
ANAMARIA

TEHNIC/ELECTRIC

9

10A

SERVICII / ECONOMIC

SUCIU MIHAELA

10

10
B

SERVICII / COMERȚ

CRĂCIUNESC IOANA

11

10
C

TEHNIC / MECANICA

IGNA IULIANA

12

10
D

TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

MOLDOVAN MIRELA

13

P2A

SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE

COLTOR IONELA

14

P2B

TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

MANIU DANIELA

15

P2C

TEHNIC/MECANICĂ

PIENARIU ANCA

16

P2D

RESURSE NATURALE SI PROT MED/ IND
ALIMENTARA

TUDORACHE
CRISTINA

TEHNIC/FABR. PRODUSELOR DIN LEMN

17

11A

SERVICII / ECONOMIC

BURȚĂ NEGREA SANDA

18

11B

SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE

CÂMPEAN CRISTINA

19

11C

TEHNIC / ELECTRONICA AUTOMATIZARI

ROȘIU DANA

20

11D

RESURSE NATURALE SI PROT MED/ IND
ALIMENTARA

CRINTEA EMIL

21

P3A

SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE

CIMPEAN MIRELA

22

P3B

TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

DANCIU MIRELA

23

P3C

TEHNIC/ELECTROMECANICĂ

CRIȘAN OVIDIU

24

P3D

TEHNIC/ FABR. PRODUSELOR DIN LEMN

HENEGARIU CAMELIA

26

12A

SERVICII / ECONOMIC

SCHIAU SIMONA

27

12B

SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE

TODORAN OVIDIU

28

12C

TEHNIC/ELECTROMECANICA

BUDOIU DUMITRU

29

12D

TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE

MODOEANU LUCIA

30

11
G (seral)

TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ
ȘI PIELĂRIE

BURA CRISTINA

31

12
G (seral)

SERVICII/ COMERT

CREȘTIN VASILE

32

13G
(seral)

TEHNIC/ IND TEXTILĂ ȘI
PIELĂRIE

TUREAN CORNEL

  • Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Detalii suplimentare găsiți AICI.
  • Ordinul nr. 4324/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016, pentru anul școlar 2020-2021. Descarcati