viziune si misiune

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA

MISIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Sebeş îşi propune să furnizeze un învăţământ de calitate,
prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie şi formarea pentru învăţare
pe parcursul întregii vieţi, asigurând şanse egale tuturor elevilor prin promovarea
spiritului de echipă, al dialogului, toleranţei şi responsabilităţii.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de înaltă calitate, în acord cu nevoile
comunităţii și ale tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Profilului moral şi acţional al absolventului LT Sebes este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie :
• Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
• Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
• Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
• Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
• Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
• Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
• Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
• Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

admin