CALIFICĂRI PROFESIONALE

Domeniu Calificarea profesională
Economic Tehnician în activități economice
Comerț Tehnician în activități comerț
Mecanică Tehnician mecatronist
Ind. textilă și pielărie Tehnician designer vestimentar
Turism și alimentație

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Mecanică Operator – montator subansamble
Electromecanică Electromecanic utilaje și instalații industriale
Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal
Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Industrie textilă și pielărie Tricoter-confecționer
Industrie textilă și pielărie Marochiner