Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2021-2022

Pentru o mai bună desfășurare a înscrierilor, vă rugăm să vă programați la telefon 0724230052.

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, ETAPA a II- a

Locuri ramase libere dupa etapa I

Procedura operațională P.O._04_15 care stabilește un set unitar de reguli privind organizarea și desfășurarea repartizării copiilor pe locurile rămase libere/ disponibile , în etapa a doua de înscriere în învățământul primar- clasa pregătitoare- pentru anul școlar 2021-2022.

 

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021:

***

***

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0 800 816 258 pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2021-2022, a copiilor în clasa pregătitoare.

***

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Actele necesare inscrierii pot fi trimise si in format electronic la adresa de e-mail inscrierepregatitoare@ltsebes.ro. (In cazul in care nu primiti in 24 de ore confirmare de primire a e-mailului, va rugam sa sunati la 0258731010).

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice telefonul verde cu numărul 0800816258 pentru informaţii referitoare la înscrierea, în anul şcolar 2021-2022, a copiilor în clasa pregătitoare.

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021