Concursul local „ KALOKAGATHIA- MIȘCARE PENTRU SĂNĂTATE”

Miercuri, 31 mai 2017, a avut loc la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sebeș- structură a Liceului Tehnologic, cea de-a IV-a ediție a concursului KALOKAGATHIA –MIȘCARE PENTRU SĂNĂTATE, sub coordonarea d-nelor educatoare Cioca Alina Nicoleta și Gheorghe Ana.

În cadrul acestui concurs au răspuns prezent invitației, preșcolarii de la 7 grădinițe din Municipiul Sebeș. Fiecare grădiniță a participat cu un echipaj format din 6 copii, pregătind diferite dansuri: populare, vals, dans modern, etc., demonstrându-ne astfel că mișcarea înseamnă energie, sănătate și vitalitate, dansul dezvoltându-le copiilor competiția, inițiativa și disciplina. La finalul concursului toți copii au fost răsplătiți pentru munca depusă cu aplauze, premii și un mic cadou.

Felicităm din suflet toți copiii și le mulțumim tuturor cadrelor didactice, părinților și sponsorilor care au dus la realizarea acestui concurs.

 

 

Concursul local ”MICII ECOLOGIȘTI”, ediția a IX-a, Sebeș

Miercuri, 10 mai 2017, a avut loc la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sebeș , structură a Liceului Tehnologic Sebeș, ediția a IX-a a concursului local ”MICII ECOLOGIȘTI”, în cadrul căruia au răspuns prezent invitației noastre, grădinițele din Municipiul Sebeș.

Preșcolarii au demonstrat în cadrul acestui concurs că știu să protejeze natura, fapt demonstrat prin răspunsurile date la întrebările pe teme ecologice și prin costumele prezentate în cadrul paradei ECO, acestea fiind confecționate de părinți din materiale reciclabile. La finalul concursului, micii ecologiști ai Sebeșului au fost răsplătiți cu aplauze și diferite premii.

Felicităm din suflet toții copiii și le mulțumim tuturor cadrelor didactice și părinților care au dus la realizarea acestui concurs.

Cu respect,

Coordonatorii concursului:

Prof. STANCIU ADINA MIXANDRA

Prof. CIOCA ALINA NICOLETA

Educ. GHEORGHE ANA

 

Istoricul Liceului Tehnologic din Sebes

14 iunie 1995

     Liceul Tehnologic Sebeș este o instituție de învățământ în plină afirmare. Școala s-a înființat prin Ordinul nr. 417/14.06.1995 al Ministerului Învățământului și Decizia nr. 168/1995 a Inspectoratului Școlar Județean Alba, începând cu data de 14 iunie 1995. Înfiinţarea Grupului Școlar Industrial Sebeș a venit în întâmpinarea năzuinţelor şi dorinţelor multor părinţi şi elevi începând cu data de 14.06.1995. În lipsa unei clădiri proprii activitatea s-a desfăşurat în două şcoli generale din oraşul Sebeş, iar din anul 1999, a primit clădirea din str. Dorin Pavel, nr. 2 unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent.

1 iulie 1995

A fost numită conducerea noii unități: profesor Bența Vasile Valentin, director, inginer Bozdog Dumitru, director adjunct. Instalarea în funcție a fost în cadrul Școlii Generale Nr.1 Sebeș de către domnul inspector Traian Cimponeru. Noua unitate de învățământ a cuprins un număr de aproximativ 700 elevi, proveniți de la următoarele școli: clasele profesionale de la Liceul Teoretic, clasele liceale serale și cele de ucenici de la Școala Generală Nr.1. Au fost repartizaţi în 24 de clase (liceu tehnologic şi şcoală profesională).

1996

  Domnul director Vasile Valentin Bența a început demersurile pe lângă Consiliul Local Sebeș în vederea obținerii unui teren intravilan pe care să se construiască viitoarea clădire a Liceului Tehnologic Sebeș, fapt realizat prin obținerea unui teren în Parcul Arini, înspre stadion, având o suprafață de 17000mp. Deşi a primit teren pentru o construcţie nouă , Liceul Tehnologic Sebeş se confruntă şi în prezent cu spaţiile şcolare insuficiente, fapt pentru care activitatea de instruire teoretică se desfăşoară în două schimburi:

 • schimbul I – între orele 8.00 – 14.00
 • schimbul II – între orele 14.00 – 20.00

1999 – Moment de mare cumpănă

  La 10 ani după evenimentele din 1989, Inspectoratul Școlar Județean Alba a ajuns să propună desființarea abuzivă a Grupului Școlar Industrial Sebeș.  Ca urmare a acestei propuneri, Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul nr.3647/15.04. 1999 prin care dispunea:
       a) Grupul Școlar din orașul Sebeș se desființează, clasele de învățământ liceal se vor transfera la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.
b) Se înfiintează Școala Profesională, cu sediul în orașul Sebeș, care va funcționa cu clasele de învățământ profesional ale Grupului Școlar Industrial din orașul Sebeș, care se desfiintează.
Corpul profesoral al Grupului Școlar Industrial Sebeș a luat la cunoștiință cu mâhnire de conținutul acestui Ordin în data de 30.04.1999 prin dispoziția nr.138/1999.
După mai multe memorii adresate Ministerului Educației Naționale, ministrul Andrei Marga ia hotărârea de menținere a Grupului Școlar Industrial Sebeș.

Momentul fuzionării cu Centrul Școlar Special – Sebeș

 Școala specială din Sebeș a fost înființată în baza Ordinului Ministerului Prevederilor Sociale nr.26923 din 6 decembrie 1952 pentru a școlariza elevi cu deficiențe fizice și se numea Școala Administrativă Specială nr.12. În 2004, școala este preluată de Ministerul Învățământului, învățământul începând să fie pus pe coordonate noi, orientate spre cele europene.
După câțiva ani, apare Ordinul 4378/07.09.1999 al Ministerului Educației Naționale, care prevede, etapizat, luarea unor măsuri de integrare a elevilor deficienți în învățământul obișnuit. I.S.J. Alba depune în acest sens, o notă de fundamentare, la Ministerul Educației Naționale, din care reieșea că în Sebeș sunt două școli pe filiera tehnologică, învățământ liceal și profesional, cu aceleași programe școlare deosebindu-se, doar, prin faptul ca una din ele școlariza numai elevi deficienți fizici. În acest context se hotărăște, de cptre M.E.N. fuzionarea Centrului Special cu Grupul Școlar Industrial, păstrându-se denumirea celei de a doua. De fapt, pentru GSI fuzionarea este benefică:
       – având în vedere „zestrea”, ce o aduce școala specială, adică, baza materială: o clădire cu săli de clasă, un atelier croitorie, două săli de gimnastică, un cabinet de informatică, biblioteca, internat și cantina, un teren de baschet (tenis de câmp) îngrădit, un microbuz ș.a.
– în ceea ce privește profilele și specializarile în care sunt pregătiți elevii, se adaugă de la școala specială, profilul economic, care prin nivelul de pregătire al elevilor admiși la acest profil, ridică nivelul calitativ al învățământului
– referitor la încadrarea cu personal, se câștigă: un număr de 17 cadre didactice titulare și 26 angajați 

– personal didactic auxiliar și nedidactic.  

1 Septembrie 2011

În anul 2011 s-a realizat extinderea școlii prin arondarea Școlii Generale „Silviu Cărpinișanu”, Grădinițelor cu Program Normal, nr.1 și cuProgram Prelungit Nr.2, care au devenit structură a Liceului Tehnologic Sebeș.
Nou inființata instituție școlară s-a dezvoltat puternic, ca dotare, număr de elevi, profile.
Instruirea teoretică şi practică se desfăşoară în cinci clădiri, aflate la o distanţă destul de mare între ele:

 • clădirea A, Str. Dorin Pavel, nr.2;
 • clădirea B, Str.Viilor, nr. 8;
 • clădirea C (atelierele – şcoală) în incinta Colegiului L. Blaga Sebeş.
 • clădirea D, pentru clasele I-VIII, str. Ștefan cel Mare, nr.1
 • iar pentru învățământul preșcolar, în alte două clădiri: Grădinița cu Program Normal, nr.1 și Grădinița cu Program Prelungit Nr.2.

Cursurile învățământului liceal se desfășoară în două schimburi, între orele 8-20, în cadrul clădirilor A și B.
Oferta educaţională a şcolii este diversificată, oferind pregătire teoretică şi practică în domeniile: electromecanică, mecatronică, electronică şi automatizari, fabricarea produselor din lemn, servicii, turism şi alimentaţie, comerţ, industrie textilă şi pielărie, chimie industrială, industrie alimentară, construcţii, instalaţii şi lucrări publice.
Drept urmare, întreaga activitate a cadrelor didactice  s-a subordonat principiului că şcoala este pentru elevi  un loc pentru muncă dar şi pentru viaţă, pentru a descoperi   lucruri noi, a lega prietenii, a elabora proiecte, unele cu implicaţii extrem de profunde pentru viitor, pentru a primii şi a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea   dovedesc  importanţa şi rolul acestei instituţii şcolare în viaţa comunităţii locale, naţionale şi chiar internaţionale.

De ce să aleg Liceul Tehnologic Sebeș?

Pentru că:

 • studiem ca să știm, să fim, să facem mai bine
 • învățăm să ne stabilim prioritățile
 • codul nostru de conduită vine din interior, construit deopotrivă de familie și liceu
 • suntem un liceu tehnologic, dar avem timp și pentru artă, sport, natură, prieteni, ….pentru noi.
 • oferim condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijinim toţi elevii
 • pe parcursul clasei a 9-a, elevii sunt ajutați să-și formeze un stil eficient de învățare
 • rezultatele deosebite la concursuri dovedesc nivelul înalt de pregătire

 

Prezentare step-by-step

ISTORIC

Şcoala Gimnazială “Silviu Cărpinişianu” Sebeş este cea mai veche şcoală românească din oraş, fiind atestată documentar din 1779;

Din 1999 se numeşte “Silviu Cărpinişianu” în memoria celui care i-a fost director în perioada 1920-1945;

În 2004 primeşte titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ, FIIND PRIMA ŞCOALĂ DIN JUDEŢUL Alba care câştigă acest titlu;

Din septembrie 2011 devine structură a Grupului Şcolar Industrial Sebeş.

OFERTA NOASTRĂ

 • ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ STEP BY STEP
 • CURSURI OPŢIONALE:

– Prietenul meu – calculatorul

– Literatura pentru copii

– Matematica distractivă

– Să scriem frumos

– Educaţie financiară şi antreprenorială

– Folclorul copiilor

 • ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE CU CONŢINUT EDUCATIV:

cultural-artistice, concursuri, expoziţii, excursii, drumeţii, vizite;

 • ACTIVITĂŢI DE APROFUNDARE A METERIEI PENTRU ELEVII CU PERFORMANŢE LA ÎNVĂŢĂTURĂ
 • ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A RĂMÂNERILOR ÎN URMĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ

BAZA MATERIALĂ

Cabinete de :

 • LIMBA ENGLEZĂ
 • MATEMATICĂ
 • FIZICĂ – CHIMIE
 • ŞTIINŢE SOCIALE – RELIGIE
 • EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
 • BIOLOGIE- GEOGRAFIE
 • CONSILIERE ŞI ORIENTARE

ATELIERE ŞCOLARE
CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE (bibliotecă, sală multimedia)
LUDOTECA (sala de jocuri pentru elevi)
SALA DE GIMNASTICĂ ŞI TEREN DE SPORT
SALA DE FESTIVITĂŢI
SALĂ DE MESE