Invatamant profesional

Admitere in invatamantul profesional

ADMITERE INVATAMANT PROFESIONAL TRADITIONAL SI DUAL

2024-2025

Admiterea în învățământul liceal și profesional/dual de stat pentru anul școlar 2024-2025:

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE, eveniment ce are loc în perioada 16-17 mai 2024, în Piața Cetății Alba Carolina Alba Iulia

  • LEGISLATIE ADMITERE 2024-2025

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2024-2025 se desfășoară în conformitate cu:

  1. O R D I N privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional
    și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025 – descarca
  2. OME nr 5442_26.09.2022 – descarca
  3. OME nr. 5443_26.09.2022 – descarca
  4. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016. – descarca
  5. metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017. – descarca

ADMITERE INVATAMANT PROFESIONAL TRADITIONAL SI DUAL

2023-2024


Lista candidaților in invatamantul profesional/ DUAL etapa a II-a

S23072714300

Locuri ramase libere pentru etapa a II-a in invatamantul profesional

S23072409050 (1)

Lista candidaților ADMIȘI in invatamantul profesional/ DUAL etapa a I-a

S23071408470 S23071312370 (1)

Detalii Proba suplimentară de admitere etapa a I-a an 2023

Elevii inscrisi la specializaile:

 OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT– COD – 599 P si

ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII INDUSTRIALE – COD – 543 D

vor sustine Proba suplimentară de admitere în data de 13 iulie 2023 la Matematica.

Proba suplimentară de admitere se va desfasura in data de 13 iulie 2023, ora 9.00, in cladirea A, str Dorin Pavel nr 2. Accesul elevilor în unitate se va realiza pana la ora 8.30, elevii vor avea asupra lor Carte de identitate(CI) sau Certificat de nastere in original.

Lista candidati inscrisi la Profesional

S23070712260

Lista candidati inscrisi la Profesional DUAL

S23070712261

Detalii Proba suplimentară de admitere.

Elevii inscrisi la specializarile Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație – COD – 599 și Electromecanic utilaje și instalații industriale – COD – 543 DUAL vor sustine Proba suplimentară de admitere în data de 13 iulie 2023 la Matematica.


ANUNT PT SITE
Ghidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024
Locurile alocate pentru elevii rromi în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024
Locurile alocate pentru elevii cu CES în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024