Seral

Inscriere la clasa a XI-a SERAL

Inscriere la clasa a XI-a SERAL 2023

 

Descarcă cererea

2 clase de învățământ seral – clasa a XI-a

  1. PROFIL: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

DOMENIUL: TEHNIC

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR – 28 de locuri

2. PROFIL: SERVICII

DOMENIUL: COMERȚ
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ – 28 de locuri
Se pot înscrie absolvenți de an de completare (a XI-a SAM), școala profesională cu durata de 3 ani, 10 clase de liceu din serii anterioare și serii curente.

Înscrierile se fac în perioada:
17.07 – 24.07.2023

Dosarul va conține:

  • cerere de înscriere descarcă;
  • certificat de naștere și cartea de identitate în copie;
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • diploma de an completare sau școala profesională sau 10 clase în copie;
  • foaia matricolă în copie;
  • adeverință medicală cu vaccinurile.

Nota 1:Comisia de admitere din unitate, verifică documentele trimise și NU VALIDEAZĂ DOSARELE INCOMPLETE!!

Nota 2: SE VOR SUSȚINE EXAMENE DE DIFERENȚĂ PENTRU CEI CARE AU ABSOLVIT ȘCOALA ÎN ALT PROFIL DECÂT CEL AL CLASEI ÎN SEPTEMBRIE 2023, DUPĂ UN GRAFIC CE VA FI AFIȘAT. Disciplinele la care se vor susține examen de diferență și bibliografia, se vor afișa la avizierul școlii și pe adresa www.ltsebes.ro.

admin