Proiecte

Proiect ERASMUS+ KA 122 VET

În perioada 12.03.2023-2.04.2023, 8 elevi din clasa a XI-a calificarea profesională Tehnician în activități de comerț și 7 elevi din clasa a XI-a calificarea profesională Tehnician operator tehnică de calcul , însoțiți de doamna director Stanciu Adina Mixandra și doamna profesoară Cîmpean Mirela, participă la un stagiu de pregătire practică de 3 săptămâni la companii din Valencia,Spania. Stagiul de pregătire practică face parte din proiectul ERASMUS+ KA 122 VET
“COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII“ cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-VET-000079843, cu un buget de 99 846 €. Scopul proiectului îl reprezintă ridicarea nivelului de competență pentru 30 stagiari VET în domeniile Economic, Comerț, Electronică/Automatizări, Turism și alimentație prin învățarea bazată pe muncă , facilitarea parteneriatului european cu 5 companii din Spania și internaționalizarea LTS, incluziunea și diversitatea elevilor dezavantajați, prin creșterea dimensiunii internaționale a educației și formării, învățarea limbilor străine și promovarea diversității lingvistice și culturale în condiții reale de muncă. Fluxul 2 calificarea Tehnician în activități de comerț efectuează stagiul de pregătire practică la GIFI și la Tu Funda tu estilo , iar fluxul 3 calificarea profesională Tehnician operator tehnică de calcul efectuează stagiul de pregătire practică în cadrul companiei CEFODI. Activitățile culturale includ turul orașului Valencia și excursie la Zaragoza.
Compania suport în cadrului proiectului este Universal Mobility, Valencia, căreia îi mulțumim pentru sprijinul oferit.

admin