Gradinita GPP nr. 2 Invatamant Prescolar

Înscrierea la grădiniță în anul școlar 2021-2022

ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Cererea-tip de înscriere

Certificatul de naștere al copilului (copie și original)
Actul de identitate al părinților (copie și original)

Copie după hotărârea de divorț sau alte documente care să dovedească tutela (dacă e cazul)

Adeverință de salariat de la ambii părinți
Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale/specifice

  • Toate documentele vor fi scanate, apoi vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail:

inscrieregpp2@ltsebes.ro

  • La primirea documentelor pentru înscriere la grădiniță, veți primi un număr de înregistrare, acesta va fi considerat codul unic al copilului d-voastră ( pentru protecția datelor personale), apoi veți primi un email cu acest cod, iar  rezultatul înscrierii la grădiniță va fi atașat acestui cod.

De exemplu:  Nume prenume – cod 221

Rezultatul înscrierii va fi afișat astfel:      221- Admis     sau     221- Respins

  • Pentru mai multe informații:
  • Coordonator grădiniță, Muntean Camelia

 

  • Cerere- tip de înscriere în învățământul preșcolar-Instrucțiuni de completare a cererii-tip de înscriere în grădiniță
  • Orar-Etape -înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022
  • Calendar inscriere 2021-2022
  • Planul de școlarizare 2021-2022
Grupa mică 1 23
Grupa mijlocie 1 26
Grupa mare 2 42
  • Criterii de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar în anul școlar 2021-2022